WAT

Als aanvulling op het huidige economisch systeem, een zelfvoorzienend ecologisch netwerk weven van territoria op de meest ultieme locaties in steden en kernen, platteland en 'woeste' natuur, die samenwerken, superduurzaam zijn en vooral open en gastvrij. Waar de mens de ruimte en vrijheid claimt om in een rustig tempo en in samenwerking met de natuur te laten zien waartoe hij individueel en als collectief in staat is. Schouwen-Duiveland zou vanwege haar afgetekende vorm een perfecte proeftuinkunnen zijn. Een belangrijke rol zie ik daarbij weggelegd voor vrijkomende boerenerven. In Nederland alleen al 4 tot 6 per dag!!!